מרכז המבקרים


ארועים, כנסים וסדנאות בנווה שלום

מרכז המבקרים של היישוב מפגיש קבוצות מבקרים עם חיי היישוב והאידיאולוגיה העומדת בבסיסו.
המרכז מציע מספר תוכניות מגוונות המתאימות לקבוצות ולבודדים בנושא השלום והדו-קיום, החל מהרצאות קצרות ועד פעילות של סדנא בת יום. ניתן לקבל את ההרצאות בכמה שפות ובכמה היבטים:

  • הרצאות בנושאי חינוך: מפגש עם גן הילדים ועם בית הספר היסודי הדו-לאומיים, ההתמודדות היומיומית עם שילוב התרבויות השונות בתוך תכנית לימודים אחת, עבודת הצוות ההדוקה של המורים היהודים והמורים הערבים.
    המפגש יכול להיות מופנה לקהל של מורים ומחנכים, אך גם לבתי ספר המעוניינים להפגיש את התלמידים שלהם עם מציאות שונה.
  • הרצאות בנושא דו-קיום דתי: מפגש עם המרקם הדתי המגוון של נווה שלום, על תושביו היהודים, המוסלמים והנוצרים, ביקור במרכז הרוחני של הכפר ועם בית הדומיה-סאקינה והכרות עם משנתו של ברונו הוסאר, מייסד הכפר. ניתן לערוך הרצאה ו/או סדנה עם נציגים של הדתות השונות הנוכחות בכפר אשר יסבירו כיצד מתנהל הלכה למעשה דו הקיום הדתי בכפר. ניתן גם לארגן ימי תפילה והתכנסות מיוחדים.
  • הרצאות בנושא הדו-קיום הבין-תרבותי: הכרות עם האפשרות של תרבויות שונות לדור יחדיו, תוך כדי כבוד הדדי, מבלי לאבד את הזהות התרבותית. תושבי המקום יוכלו להסביר כיצד מתקיים דו-קיום כזה הלכה למעשה בכפר.
  • הרצאות בנושא הקונפליקט הישראלי-פלסטיני: נגיעה בסוגיות הפוליטיות הנובעות מהחיים המשותפים בכפר, קבוצות דיון, הרצאות של דובר פלסטיני ודובר ישראלי